gacp

Dược liệu sạch – “Chìa khóa vàng” cho nhà sản xuất TPCN
30/04/2015 16:44
Cạn kiệt nguồn dược liệu, dược liệu không an toàn… đang là “thách thức” với các doanh nghiệp TPCN. Tuy nhiên, “thách thức” này cũng đang cho thấy tương lai “lên ngôi” của...