hoạt tinh

Chuyện ít biết về vắc-xin
09/08/2013 07:16
Sau hơn 20 năm sản xuất và sử dụng, vắc-xin viêm não Nhật Bản của Việt Nam sản xuất đã góp phần bảo vệ hàng chục triệu trẻ em với hiệu quả 97,95% và cũng đa được xuất khẩu sang...