quy trình cấp chứng nhận halal

Áp dụng tiêu chuẩn Halal tại Việt Nam như thế nào?
07/07/2016 10:21
Với thế mạnh là các sản phẩm nông nghiệp và thủy hải sản - các nguyên liệu được chứng nhận Halal, Việt Nam là nước có tiềm năng, thế mạnh xuất khẩu không chỉ thực phẩm chức...