Bạn đã biết cách tốt nhất để điều trị suy tim?
01/04/2017 11:04
Dù đã có nhiều cải tiến trong việc nghiên cứu các loại thuốc, thiết bị điều trị, tuy nhiên một khi được chẩn đoán bệnh, người bệnh suy tim vẫn có tỷ lệ đột quỵ, rối loạn...