• Chuyên đề:
Cần đảm bảo nhiều tiêu chuẩn để hướng tới thị trường thảo dược toàn cầu!

Cần đảm bảo nhiều tiêu chuẩn để hướng tới thị trường thảo dược toàn cầu!

24/03/2023 16:19
Hiện nay, Việt Nam đã tham gia thị trường cung cấp dược liệu toàn cầu với các dược liệu...
Bộ Y tế tổng kết hoạt động y tế quý I/2023

Bộ Y tế tổng kết hoạt động y tế quý I/2023

24/03/2023 15:03
Trong buổi gặp mặt sáng ngày 24/3, Bộ Y tế đã đưa ra thông tin về các hoạt động y tế nổi...
Bang California, Mỹ đề xuất cấm 5 phụ gia thực phẩm

Bang California, Mỹ đề xuất cấm 5 phụ gia thực phẩm

20/03/2023 11:35
Bang California (Mỹ) là tiểu bang đầu tiên đề xuất cấm 5 hóa chất có nguy cơ gây hại trong...

 

Bang California, Mỹ đề xuất cấm 5 phụ gia thực phẩm
20/03/2023 11:35
Bang California (Mỹ) là tiểu bang đầu tiên đề xuất cấm 5 hóa chất có nguy cơ gây hại trong thực phẩm. Các chất tạo màu và chất bảo quản này đã bị cấm tại châu Âu, nhưng vẫn có mặt...
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi…
02/03/2023 20:08
Trong phát biểu tại diễn đàn Quốc hội sau khi được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng đã dẫn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà ông yêu...
Ánh sáng từ văn kiện 80 năm trước của Đảng ta
28/02/2023 16:27
Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Sự lãnh đạo của Đảng...
Thúc đẩy đưa ngành TPCN vươn ra thị trường thế giới
10/02/2023 15:42
Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam vừa có buổi đón tiếp và làm việc với Cục Xúc tiến thương mại, trao đổi về những thách thức và chiến lược tổng quan cũng như định hướng...