Mã đề có giúp giảm chỉ số creatinine?
25/10/2018 14:11
Tôi nghe nói canh cá diếc nấu với rau mã đề có tác dụng làm giảm chỉ số creatinine trong máu. Xin các chuyên gia cho biết điều đó có đúng không. Nếu đúng thì cách chế biến và liều lượng...