chính sách bhyt

Kiểm tra việc triển khai Luật BHYT tại Quảng Ninh
08/05/2015 13:54
Thứ trướng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cùng đoàn công tác của Bộ Y tế và đại diện BHXH Việt Nam đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật...