Bạn đã biết về lợi ích của xương rồng lê gai đối với sức khỏe?
13/12/2017 10:36
Cây xương rồng (nopal) lê gai có nguồn gốc ở Mexico và hiện được trồng khá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Xương rồng lê gai nổi tiếng là vì chứa hàm...