Video: Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thể sống được thêm bao lâu?
29/11/2019 09:27
Người bệnh suy thận sống được bao lâu tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh. Người bệnh chạy thận nhân tạo trung bình có thể sống thêm 5-10 năm, có trường hợp là 20-30 năm.