Tránh áp đặt trong quản lý báo chí
30/12/2016 16:52
Theo tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN Nguyễn Thế Kỷ, công tác lãnh đạo quản lý báo chí cần kịp thời nhưng phải đảm bảo khoa học, tính thuyết phục, có lý có tình, tránh áp đặt, mệnh...