Cảnh báo tình trạng kêu gọi kinh doanh đa cấp không phép
07/07/2023 11:10
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa đăng tải thông tin cảnh báo về việc phát hiện các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu của phương thức kinh doanh đa cấp không phép liên quan...