Thiêng liêng nghi lễ tắm Phật

Từ thời Lý - Trần người ta đã dùng nước thơm mài từ trầm hương, bạch đàn hương để dầm nước tắm rửa tượng Phật. Các phật tử lần lượt tôn kính múc từng gáo nước ướp hương thơm tinh khiết tắm gội cho tượng Phật.

Họ tắm rửa tượng Phật với niềm tin trong sáng và sự an lạc đích thực, lâu dài. Mục đích lễ tắm Phật mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

Sau đây là những hình ảnh đẹp trong lễ tắm Phật ở các địa phương.

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 1
Chuẩn bị lễ tắm Phật ở Thiền viện Sùng Phúc (Hà Nội)

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 2
Các sư thầy chùa Khánh Long (Hà Nam) bắt đầu nghi lễ tắm Phật.

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 3
Các phật tử đạo tràng Phúc Tuệ (Hà Nội) tôn kính múc nước tắm Phật.

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 4

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 5

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 6
Phật tử chùa Nhân Thọ (Bắc Ninh) xếp hàng chờ vào múc nước tắm Phật

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 7
Sau lễ tắm Phật là lễ phóng sinh thả chim bồ câu.

Ảnh đẹp lễ tắm Phật 8
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tâm thức