IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 1
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 2
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 3
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 4
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 5
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 6
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 7
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 8
IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật - Ảnh 9

IMC tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 2016: Thực hành bắn đạn thật

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn