Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 1
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 2
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 3
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 4
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 5
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 6
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 7
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 8
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 9
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 10
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 11
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 12
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu - Ảnh 13

Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường cũ của GS Ngô Bảo Châu

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội