Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 1
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 2
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 3
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 4
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 5
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 6
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 7
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 8
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 9
Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ - Ảnh 10

Chen nhau đi lễ cầu may ở phủ Tây Hồ

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội