Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 1
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 2
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 3
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 4
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 5
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 6
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 7
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 8
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 9
Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 - Ảnh 10

Toàn cảnh Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội