Thời gian tốt nhất để sử dụng các loại thực phẩm chức năng
17/02/2019 10:27
Chọn thời điểm trong ngày để uống thực phẩm chức năng (TPCN) có ý nghĩa rất quan trọng, vì việc này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các sản phẩm. Dưới đây là thời điểm...