Những hình ảnh ấn tượng tại Hội báo toàn quốc 2023
18/03/2023 11:45
Với chủ đề "Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo", Hội Báo toàn quốc 2023 mang đến cho công chúng và các nhà báo nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm về nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có...