Dùng chất tạo ngọt thay đường như thế nào cho an toàn?
04/08/2023 10:00
Rất nhiều người đã biết đến các chất tạo ngọt thay cho đường và nhắc đến chất tiêu biểu là Saccharin và ba chất mới được sử dụng là Aspartame, Sucralose và Neotame. Vậy các chất...