Sỏi túi mật 2cm có nguy hiểm không?
09/12/2023 10:06
Xin chào chuyên gia! Tôi mới phát hiện có sỏi túi mật 2cm. Không biết với kích thước này thì viên sỏi túi mật 2cm có nguy hiểm không? Tôi cần chú ý gì để kiểm soát bệnh của mình? (V.M.B.,...