Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 1
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 2
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 3
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 4
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 5
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 6
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 7
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 8
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 9
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 10
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 11
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 12
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 13
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 14
Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch - Ảnh 15

Quân đội hỗ trợ các tỉnh, thành phía Nam trong đại dịch

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội