Chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” đạt nhiều kết quả
19/08/2021 07:43
Chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” do Vinamilk và VTV Digital đồng hành thực hiện đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên với hoạt động “Lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích...