Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 1
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 2
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 3
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 4
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 5
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 6
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 7
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 8
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 9
Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản - Ảnh 10

Hội nghị vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội