Làm rõ đơn tố bệnh viện tắc trách làm chết bệnh nhân
13/10/2016 13:56
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam khẩn trương xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan trong cái chết của bệnh nhân H., báo về Bộ Y tế trước ngày 20/10.