chứng nhận halal

Cùng tìm hiểu các nhãn hiệu Halal
23/12/2016 11:02
Các sản phẩm có nhãn hiệu Halal tức là đã được xác nhận rằng sản phẩm không có các chất cấm theo Luật Hồi giáo và được các công dân theo Đạo Hồi đặc biệt tin dùng.
Áp dụng tiêu chuẩn Halal tại Việt Nam như thế nào?
07/07/2016 10:21
Với thế mạnh là các sản phẩm nông nghiệp và thủy hải sản - các nguyên liệu được chứng nhận Halal, Việt Nam là nước có tiềm năng, thế mạnh xuất khẩu không chỉ thực phẩm chức...