Hãy nhớ giữ “sổ đỏ” sức khỏe của mình!
20/02/2023 07:55
Sổ khám bệnh không phải là quyển sổ thông thường, không phải thứ dùng một lần mà có thể nói nó không thể thiếu đối với người bệnh, là hồ sơ quan trọng giúp bác sĩ hiểu rõ hơn...