Trải nghiệm rượu vang Nam Australia tại Hà Nội
26/09/2023 15:50
Nhằm lan tỏa vẻ đẹp và kết nối rượu vang Nam Australia với cộng đồng yêu rượu vang tại Việt Nam, ngày 25/9, Công ty Gem Solution đã phối hợp với Bộ Đầu tư và Thương mại Tiểu bang Nam...