sức khỏe nhân dân

Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
10/10/2014 11:56
Ngày 9/10, Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Y tế với Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014...