Bạn nên biết: 9 dấu hiệu thể chất của trầm cảm
04/01/2018 09:27
Mặc dù chứng trầm cảm liên quan nhiều đến yếu tố cảm xúc, tuy nhiên, chứng bệnh này có những dấu hiệu nhận biết về thể chất mà chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra được.