Đã đến lúc nên thay đổi quy định 5K phòng chống dịch COVID-19?
26/04/2022 17:00
Nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định chống dịch hiện nay trong nguyên tắc 5K đã không còn phù hợp, cần được áp dụng linh hoạt trong tình hình mới, nhất là việc khai báo y tế, giữ...