Thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án "Cải thiện hệ thống y tế cơ sở tỉnh Yên Bái" giai đoạn I (2012-2013) được ký kết ngày 24/8/2012 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Tổ chức Atlantic, nhằm phát triển tổng thể cơ sở vật chất mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh Yên Bái, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân sống ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các vùng thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các trạm y tế xã của tỉnh Yên Bái được cải thiện sẽ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho y tế tuyến xã của Bộ Y tế.

Đến nay, đã có 33 trạm y tế được xây dựng mới và cung cấp thiết bị y tế thiết yếu... với tổng số vốn đầu tư trị giá 5.000.000 USD, trong đó Tổ chức Atlantic sẽ viện trợ không hoàn lại 2.500.000 USD, tương đương 50% tổng kinh phí của dự án; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam tương đương 50% kinh phí dự án, trong đó vốn ngân sách Trung ương cấp là 30%, địa phương đóng góp 20% kinh phí.

Tính đến tháng 12/2013, đã triển khai thi công, xây lắp tất cả 17 công trình trạm y tế xã từ nguồn vốn của Tổ chức Atlantic và đã hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng 15/17 trạm y tế.

Trang thiết bị cho 17 trạm y tế xã đầu tư từ nguồn vốn của Tổ chức Atlantic, với tổng mức đầu tư trên 7,2 tỷ đồng, đến nay đã bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng đủ thiết bị cho tất cả 17 trạm y tế.

Các công trình vốn đối ứng hiện tại đã bàn giao đưa vào sử dụng năm công trình, với tổng mức đầu tư trị giá trên 14,9 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án đã thanh toán 95% giá trị các công trình hoàn thành và 95% giá trị các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cảm ơn tổ chức Atlantic Philanthropies đã quan tâm tới hệ thống y tế tỉnh Yên Bái; cam kết tạo mọi điều kiện để Dự án "Cải thiện hệ thống y tế cơ sở tỉnh Yên Bái" giai đoạn II (2014-2016) được triển khai đúng tiến độ và bố trí vốn đối ứng cho dự án; từng bước đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của dự án; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, thường xuyên kiểm tra, giám sát để dự án được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.