Lão Tử: Tri bất tri, thượng hĩ; bất tri tri, bệnh dã!
29/07/2022 10:10
Lưu Ngôn: Trong đời sống xã hội, có một số người cho rằng mình biết hết. Chỗ chưa hiểu thì vờ hiểu, mới hiểu một ít đã cho rằng nắm hết được quy luật phát triển, biến hóa của...