Infographic: Các dạng rối loạn tăng động giảm chú ý thường gặp
22/06/2017 14:25
Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một tình trạng mạn tính chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em, nhưng cũng có thể gặp ở người trưởng thành. ADHD có thể ảnh hưởng đến cảm xúc,...