Nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng - Ba chân kiềng phát triển của doanh nghiệp
17/03/2023 14:28
LTS: PGS.TS Lê Văn Truyền - Chuyên gia cao cấp dược học, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận định, Nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng là 3 trụ cột, 3 chân kiềng cho sự phát...