Lễ rước kiệu Thánh độc đáo 5 năm một lần giữa lòng Hà Nội
04/03/2023 11:42
Cứ 5 năm một lần, vào ngày mùng 10 đến 12 tháng 2 âm lịch, lễ hội 5 làng Mọc lại được tổ chức để tưởng nhớ các vị tiền tối có công với làng, với dân tộc và rước các thành hoàng...