nhịp tim nhanh trên thất

Nhịp tim nhanh bất thường ở trẻ có nguy hiểm không?
06/08/2016 08:58
Tim con tôi đập rất nhanh. Đi khám bác sỹ nói là bị nhịp tim nhanh trên thất - là một trong các rối loạn nhịp tim nhanh bất thường ở trẻ. Nhưng tôi không hiểu lắm. Nhịp tim nhanh có ảnh...