Hoa hòe - nguồn Rutin quý giá phòng chống tai biến
01/04/2017 08:51
Được sử dụng từ hàng ngàn năm nay trong các nền y học cổ để chăm sóc sức khỏe cho con người, ngày nay, hoa hòe được y học hiện đại công nhận những lợi ích quý giá trong công cuộc...