Bộ Y tế ra mắt Sổ Mẹ và Bé phiên bản điện tử
22/09/2022 14:20
Với mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời đáp ứng xu hướng chuyển đổi số trong công tác truyền thông, ngày 22/9/2022, Lễ ra mắt Sổ...