GE Healthcare hướng đến các giải pháp y tế bền vững tại Việt Nam
28/09/2016 10:08
Tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2016 vừa được tổ chức tại TP. HCM mới đây, cộng đồng y tế Việt Nam đã có dịp tìm hiểu về Nhóm Giải pháp y tế bền vững (Sustainable Healthcare...