ginkgo biloba

Uống chung các thuốc và TPCN này, khỏi đón Tết!
28/01/2016 17:01
Nhiều người vì nóng vội muốn mau khỏi bệnh mà dùng thuốc kết hợp với các chất bổ sung (thực phẩm chức năng). Tuy nhiên, nếu kết hợp không đúng, bệnh chẳng những lâu khỏi mà còn...
Khi TPCN Ginkgo biloba 'tạo phản'
10/12/2015 10:14
Ginkgo biloba có thể là "người bạn quý" nếu gắn bó với bạn đúng độ, đúng thời điểm. Tuy nhiên, khi chưa thấu hiểu nhau, nó sẽ trở thành "kẻ phiền phức" khiến bạn hao sức, tốn...