Bạn đã biết cách sử dụng AHA để chăm sóc da?
13/06/2019 15:42
Bạn tin rằng acid chỉ thuộc về phòng thí nghiệm hóa học vì nó có tính ăn mòn cao và nguy hiểm? Không, trên thực tế, nó được ứng dụng rất nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt...