Mục tiêu của giáo dục là 'tự lập'!
20/08/2022 13:57
Việc học là nhiệm vụ của trẻ, không được can thiệp vào nhiệm vụ của trẻ. Nếu vậy thì "giáo dục" sẽ là gì? Những người làm công việc giáo dục là làm nghề gì vậy? Những nhà...
Mọi niềm vui đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người
14/08/2022 12:47
Ba năm sau cuộc trò chuyện về tâm lý Adler trong cuốn Dám bị ghét, chàng thanh niên một lần nữa lại tìm tới thư phòng của triết gia để tranh luận, giải đáp những băn khoăn của mình. Tâm...