Điều gì thực sự xảy ra khi chân, tay bị tê mỏi?
11/12/2016 10:05
Cảm giác tê tay, chân có thể gây ra do thói quen ngồi bắt chéo chân hay đè lên tay khi ngủ. Trong đa số trường hợp đây là một tình trạng bình thường không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, cảm...