thông điệp hệ thống

IMC 2015: Công nghệ cao - Bản sắc Việt
01/03/2015 12:29
DS. Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế (IMC) chia sẻ: "Công nghệ cao - bản sắc Việt là thông điệp của Hệ thống IMC năm 2015. IMC hướng tới...