Bộ Y tế bãi bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật
16/04/2023 09:47
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, có Thông tư 14/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y...
Những chất dự kiến bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
30/11/2020 10:47
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.