Lại ra đời quy định mới về phụ gia thực phẩm

Quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm sẽ lại bị "quản" bởi quy định mới

Biến chứng sau mổ cắt túi mật và cách phòng ngừa

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JointXK3 - Xương khớp bớt đau, cùng nhau sống khỏe

Qũy sữa vươn cao Việt Nam đã trao tặng 35 triệu ly sữa trong 12 năm

Tiền mãn kinh, mãn kinh ảnh hưởng thế nào tới giấc ngủ của bạn?

Thông tư bao gồm 17 điều quy định về danh mục phụ gia thực phẩm; sử dụng, quản lý phụ gia thực phẩm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thông tư (XEM CHI TIẾT) cũng ban hành kèm 6 tài liệu:

Phụ lục 1: Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm (XEM CHI TIẾT)

Phụ lục 2A: Mức sử dụng tối đa phụ gia trong thực phẩm (XEM CHI TIẾT)

Phụ lục 2B: Mức sử dụng tối đa phụ gia trong thực phẩm chưa được quy định trong Tiêu chuẩn CODEX STAN 192-1995 (2018) (XEM CHI TIẾT)

Phụ lục 3: Danh mục Phụ gia thực phẩm và Đối tượng thực phẩm sử dụng theo GMP (XEM CHI TIẾT)

Phụ lục 4: Phân nhóm và mô tả nhóm thực phẩm (XEM CHI TIẾT)

Giải thích ghi chú (XEM CHI TIẾT)

Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày Thông tư 24/2019/TT-BYT có hiệu lực (16/10/2019).

Phương Minh H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn