Hội thảo quốc tế về thực phẩm chức năng
03/08/2018 11:15
Với mục tiêu kết nối các diễn giả, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng cùng người tiêu dùng để tìm ra những cách thức để...
Đại diện Hiệp hội TPCN vinh dự tham gia giám sát ATTP
11/10/2016 14:11
Chủ tịch và Tổng Thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) vinh dự được mời tham gia đoàn giám sát an toàn thực phẩm của Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ...