Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế F1 tại nhà ở TP.HCM như thế nào?
27/06/2021 17:28
Nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung bị quá tải, Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng F1 để UBND TP.HCM xem xét, áp dụng thí...