Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 10/11/2022
10/11/2022 15:55
TP.HCM đề xuất thêm 40 loại thuốc cho trạm y tế; Bộ Y tế xếp đậu mùa khỉ vào bệnh truyền nhiễm nhóm B; Cách phòng tránh nhược thị ở trẻ em... là một số nội dung chính trong Tiêu điểm...