huyết áp không ổn định

Những lý do khiến bạn bị chóng mặt
18/08/2015 09:02
Khoảng 5% dân số Việt Nam thường xuyên bị chóng mặt. Chóng mặt là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ biểu hiện choáng, mất phương hướng, hoặc sự mất cân bằng. Dưới đây là...